Elin och Gabriel ♥ Bröllop på Gotland

Trots alla de mil som låg emellan Elin och Gabriels hemorter Stockholm och Umeå, så var det något som gjorde att de ändå träffades på Stockholms Centralstation den där gången. Resten, som de säger, är historia. Gabriels mor uttryckte det väldigt bra i sitt tal under middagen. "Nu förstår Gabriels far och jag, varför Gabriel varit så frånvarande de senaste åren. Det var ju drömmen om Elin!".

Comments are closed.